TB JOSHUA IMAGES WI MSG

WATCH EMMANUEL TV LIVE

RUMAFRICA ONLINE TV UTAPATA KUJUA MENGI KUTOKA KWA WATU MBALIMBALI WALIOHOJIWA NA RUMAFRICA.

RUMAFRICA ONLINE TV UTAPATA KUJUA MENGI KUTOKA KWA WATU MBALIMBALI WALIOHOJIWA NA RUMAFRICA.
Rumafrica Online TV imefanyika baraka kwa walio wengi, watu wameweza kujua mambo mengi kutoka kwa waimbaji wa Gospel, wachungaji, wainjilisti, Manabii na watu mbalimbali waliweza kuhojiana na Rumafrica. Sasa Bonyeza hiyo picha ili uweza kusikia mahojiano ya watu mabalimabali wakieleza maada mbalimbali na maisha yao. Kama ungependa na wewe kufanya mahojiano na Rumafrica, wasilinana nasi kwa simu +255 715 851523 au tuma barua pepe; rumatz2012@gmail.com

IBRAHIM AHAZ SANGA KUKUSANYA WAIMBA ZAID YA 20 KATIKA UZINDUZI WA ALBAMU YAKE YA UMMWEMA JUMAPILI

NABII GAMBA KUWASHA MOTO USIOZIMKA WA INJILI KATIKA VIWANJA VYA TABATA SHULE DAR ES SALAAM TANZANIA

NABII GAMBA KUWASHA MOTO USIOZIMKA WA INJILI KATIKA VIWANJA VYA TABATA SHULE DAR ES SALAAM TANZANIA

RUMAFRICA CONTACTS

Wednesday, September 17, 2014

JIFUNZE KUJIONA VILE MUNGU ANAKUONA

Unajionaje? Tulia kwa muda na fikiria ni nini unawaza juu yako leo. Mara nyingi huwa tunajiona thamani yetu kama watu wanavyotuona badala ya jinsi Mungu anavyotuona. Unaweza kujiona hufai sababu ya makosa uliyoyafanya zamani au kujiona kuwa huwezi kufanikisha jambo lolote kubwa n.k. Haitupasi kufikiri namna hii bali tunapaswa kufikiria Mungu anatuonaje.

Unapoishi ili kufurahisha watu wengine na kuogopa watasema nini juu yako unakuwa unawapa watu nafasi ya kupanga thamani yako. Kuna wanawake wengine wanaishi ili kuwapendeza wazazi wao hata kama kwa kufanya hivyo wanamkosea Mungu na kukosa amani katika maisha yao. Wengine thamani yao inawekwa na mume / mchumba. Anashindwa kufanya jambo analolipenda ili kuleta mafanikio katika maisha yake na hata kuacha kuufuata mpango wa Mungu sababu anaogopa kuonekana chini / hafai na mume / mchumba. Ameacha maisha yake yaongozwe na mtu na kusahau kutafuta kujua Mungu anamuonaje. Na hata inafikia mahali mtu anaishi ili kuwependeza washirika wenzie kanisani au watumishi wa Mungu ili wamuone anafaa badala ya kuufuata mpango wa Mungu. Mtu anadiriki kuacha huduma / karama Mungu aliyompa na kufanya yale anayoona yanapata kibali kwa washirika wenzie ili aweze kuonekana wathamani mbele zao.

Ukweli ni kwamba, thamani yetu ipo ndani ya Yesu Kristo. Yesu alijitoa na kufa kwa ajili yetu maana anajua kuwa tu watu wathamani sana. Kwa kifo chake tumepata msamaha, upendo na ukombozi wa kweli. hatuhitaji kuwapendeza wanadamu ili tuonekane ni wa thamani maana Yesu alishamaliza yote msalabani.


1Petro 1:3-4 Asifiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo! Kwa rehema yake kuu ametufanya tuzaliwe upya ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wafu; 4na tupokee urithi usioharibika, usiooza na usiochuja, ambao umewekwa mbinguni kwa ajili yenu.

Unaweza kujiona huna thamani sababu ya yale ambayo yalitokea katika maisha yako siku za nyuma. kama jambo linalokusumbua ni dhambi ya nyuma ambayo hujaitubia basi tubu na omba rehema za Mungu kisha uendelee mbele. Kama ni hali fulani ya manyanyaso au kuonewa uliipitia usikubali ikuharibie maisha yako ya sasa, makabidhi Yesu masumbufu yako yote na kataa hali yako ya nyumba kukusababisha kujiona hufai au huna thamani.

1Petro 1:6-7 6Furahini sana katika hilo, ingawa sasa kwa kitambo kidogo ni lazima mpate majaribu ya kila aina. 7Majaribu yataifanya imani yenu, ambayo ina thamani kuliko dhahabu, iwe imepimwa na kuthibitishwa kuwa ya kweli kama vile dhahabu ambayo ingawa ni kitu kiharibikacho, hupimwa kwa moto. Ndipo mtapata sifa, utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa.

Neema ya Mungu ni zawadi kwa wote wamwaminio. 1Pet 1:10. Ni neema ya Mungu inayotuponya na kutupa uhuru wa kuishi maisha mapya. Ni lazima tubadilishe fikra zetu na kuikubali neema ya Mungu. Tambua jambo linalokusumbua, Tafuta / Tafakari njia sahihi ya kukabiliana na jambo hilo na mkabidhi Mungu na endelea kukiri ushindi katika Yesu. Kila mara jione vile ambavyo Mungu anakuona, yaani mwenye thamani sana mbele zake. Yeremia 1:5, Mathayo 10:28-31, 1Petro 5:7

Inuka, Timiza ndoto zako maana wewe ni wa thamani sana.

Tuesday, September 16, 2014

JE, IMANI YAKO IMESHUKA..SASA UNAWEZA KUIINUA...NI JUHUDI ZAKO..!!!

Rum 11.6
 
Huwezi kusema kuwa wewe ni mkristo bila kusimama kwenye imani. Kwa sababu Imani ndiyo uti wa mgongo wa mwamini kwa sababu huwezi kupata kitu unachokitaka bila kupigana vita.Biblia inasema(Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu.) 1Yohana 5.4

Israel walipewa nchi lakini ilibidi wapigane vita,tunahitaji kuwa na imani iliyokamilika. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka ,juu ya wakuu wa giza hili,juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mapte kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Waefeso 6.12,13

Imani ni silaha ya vita kwa mkristo, kwa imani vinywa vya simba vilifungwa dhidi ya shujaa Daniel. Kwa imani moto haukuwa na nguvu kwa shadraka Meshaki na Abednego. Ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache Mithali 24.10 Huyu imani yake ni ndogo ndio maana na nguvu yake ni ndogo. Imani inapatikana kwa kufundishwa neno la Mungu imani ni kitu kinachoshuka na kupanda na sio kwamba umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa Isaya 5.13. Roho Mtakatifu anatembea katika neno la Mungu hivyo ni muhimu sana kujua neno la Mungu. Na walio na hekima watangaa kama mwangaza wa anga,na hao waongozao wengi kutenda mema watangaa kama nyota milele na milele. Danieli 12.3

KILA MTU ALIYEOKOKA IMANI YAKE INAWEZA KUSHUKA NA WALA SIO DHAMBI IMANI IKISHUKA.

Katika biblia baba yetu Ibrahimu anasifiwa kuwa ndiye baba wa imani lakini biblia hiyo hiyo inatuhabarisha kwamba alizaa na binti yake wa kazi pamoja na kwamba Mungu alimuahidi kuwa atakuwa na watoto wengi wasiohesabika kama mchanga na wengine kama nyota kupitia kwa mkewe kikongwe Sara. Ni rahisi kusema kwamba alikubaliana na mkewe Sara,lakini bado akili haiwezi kushawishika kukubali kwamba imani yake haikushuka na matokeo yake ndio vurugu tunazoziona mashariki ya kati baina ya mtoto wa Hajiri anayeitwa Ismael na mtoto wa Sara Isaka.

Ibrahimu alikuwa ni rafiki wa Mungu na Mungu ndiye aliyekuwa akimwonyesha mchanga na kumwambia auhesabu na aliposhindwa akamueleza ndivyo utakavyokuwa wingi wa uzao wake akiwa na maana ya watoto wa kimwili lakini pia alimwambia ajaribu kuhesabu nyota ambazo zilikuwa zinawakilisha watoto wa kiroho waliookoka ikiwepo mimi na wewe msomaji wangu.

Mwingine ni nabii Eliya pamoja na kufanya mambo makubwa ya kutisha ya Mungu katika mlima wa Karmeli hii ilikuwa ni baada ya kutoa sadaka ya kuteketezwa kwa kuamuru moto kutoka mbinguni na kisha kuwachinja makuhani wa baali mbele ya macho ya wana wa Israel huku mfalme Ahabu akijua. lakini baada ya hapo alimkimbia msichana Yesebeli mke wa mfalme Ahabu hapo imani yake ilishuka.

Petro ni binadamu mwenye rekodi ya pekee ya kutembea juu ya maji rekodi ambayo haijavunjwa,ni mtu aliyeona miujiza mingi kuliko mitume wote katika wanafunzi 12 wa yesu walikuwa wamegawanyika kwa kuwa karibu na Yesu kuna sehemu nyingine Bwana Yesu alikuwa anaenda na wanafunzi wachache sana mfano ni pale penye mlima wa ugeuko na maeneo mengine mengi sana utaona Petro yupo, na ndiye aliyeombewa maombi maalumu na Yesu kwamba imani yake isitindike lakini baada ya Yesu kufa ndiye ambaye imani yake ilishuka na akawaongoza wenzake kurudi kwenye kazi yao ya zamani ya kuvua samaki ambako pia hawakuambulia kitu mpaka walipokutana na Yesu asubuhi bila wao kujua na akawaelekeza watupe jarife upande wa pili na ndipo walipogundua kwamba ni Bwana. Kuna wakati hata taifa linaweza kushuka imani, biblia inatukumbusha kwamba baada ya Yesu kufa Taifa zima lilishuka imani na Bwana Yesu mwenyewe akashuka katika mji wa Emau ambako akaongozana na watu waliokuwa wakisimuliana mambo yaliyotokea mjini,nay eye akajifanya kuwauliza ili ajue wameshuka imani kwa kiasi gani,Biblia inasema wakamkazia macho,na kumshangaa kwamba kwa nini hajui yaliyomtokea mtu ambaye walitegemea awaletee tumaini.

Biblia inasema kwamba sisi tutamiliki hapa duniani na sio mbinguni. Mbinguni anamiliki Mungu na sio mwingine kwani shetani alishafukuzwa. Kama ni utajiri tunatakiwa tuupate hapahapa duniani na kumiliki. baada ya kifo ni hukumu

JINSI YA KUINUA IMANI ILIYOSHUKA
1. Amua kulala usingizi ,sio kiroho bali usingizi wa kawaida angalia Biblia yako Matendo 12.1 , 9 Petro alikuwa kwenye jaribu gumu kuliko wakati wowote katika maisha yake ya utumishi Yakobo ndugu yake Yohana alikuwa tayari ameisha uawa kwa upanga,na mfalme Herode akaona hilo jambo limewafurahisha wayahudi akamkamata na Petro na kumuweka kwenye gereza lenye ulinzi mkali usio wa kawaida, walikuwa wanangoja pasaka ipite naye akatwe kichwa kwa maana hiyo alikuwa anajua hakika kwamba atakufa kifo kibaya sana,sasa ili asiwaze na kuingia katika jaribu la kumlaumu Mungu aliamua kulala usingizi wa kawaida. Shetani anatumia sana kuwaza kwako ili kushusha imani yako.

2. AMUA KUSIFU NA KUABUDU,
hHapa inatakiwa sifa za ukweli ukweli sio zile nyimbo za sifa za kidini ati vijana wengi wamemuasi Bwana au ule wa kwenye kitabu atujua tu dhaifu maombi asikia. hapo sio sifa hizo. Tatizo ni kwamba viongozi wengi wa sifa huwa hawaombi Mungu ili kupata ili kupata nyimbo zinazotakiwa, wakati muhubiri ni lazima aombe Mungu ili kupata ujumbe. Soma Matendo 16:22,26 hizi ni sifa zinazoweza kuchanganya akili ya mtu,Paulo na Sila walimsifu Mungu na kupandisha imani yao.

3. KUOMBA MAOMBI YA KINABII
(prophetic Prayer)
Haya ni tofauti na maombi ya kawaida,ni maombi ya kusemelea au kutabiri ushindi kwa kutumia maneno ya Biblia,huku unamkumbusha Mungu ahadi zake. Maombi ya namna hii husababisha imani kuja juu ghafla na kukamata muujiza wako, je nitaishawishije akili yangu isiwaze wakati kuna hali ya hatari na kifo? hapo ni lazima kunena kwa lugha sana mpaka kieleweke kwa sababu akili haiwezi kukusaidia kuibeba imani yako,kunena kwa lugha ni sawa na kutema moto wa kiroho.
4. Kumbuka miujiza ambayo Mungu aliwafanya watu wengine kama vile mama mwenye kutoka damu kwa muda mrefu,Binti mfu wa Yairo. Yesu alitaka ushuhuda kwa lazima ili kuinua imani yake huyu mama alikuwa sawasawa na matatizo ya mtoto wa Yairo,Yesu alitaka Yairo asikie ili imani yake ipande.

RUMAFRICA INAKUPA FAIDA SABA TU ZA KUJISOMEA VITABA NA NAKALA MBALIMBALI KATIKA MAISHA YAKO

Kupenda kusoma ni tabia nzuri ambayo kila mtu ni muhimu awe nayo. Tunalazimika kusoma kwasababu asili ya mazingira yetu kuna mambo mengi ya kujifunza licha ya matukio mengi ya kidunia yanayotokea kila siku. Ukiachilia mabadiliko ya kijamii (namna tunavyoishi), kiteknolojia, kisiasa na ya kiuchumi yanayotokea ulimwenguni bado kuna sababu ya msingi ya mtu kupenda kujisomea hata pale anapokuwa amemaliza masomo yake shuleni (vyuoni). Inapendeza na kuleta hamasa pale mtu anaposoma mambo ya kujiendeleza yeye binafsi kwaajili ya kujijenga na kuimarisha maisha yake mbali na vile vitu anavyosoma au alivyosoma darasani kama taaluma yake ya kikazi. Ikiwa bado unakuwa mzito katika kupenda kusoma zijue faida 7 za kupenda kujisomea na hakika utajifunza kitu kuhusu kusoma.
                          
                                                                              Rulea Sanga

1. Noa maarifa (panua ufahamu na uelewa wako) kwa kusoma

Usomaji wa vitabu utakufanya ujue mambo mengi katika mazingira yako. Hebu tafakari kama leo utasoma kitu fulani cha kukusaida au kubadilisha maisha yako, bila shaka utakuwa umeingiza kitu cha ziada katika maisha yako kwa siku ya leo.

Mfano: Kwa siku ya leo umesoma namna ya kumhudumia mtu aliyepata ajali (iwe ni ajali kazini, nyumbani, barabarani n.k)kwa kumpatia huduma ya kwanza. Kwa kujifunza namna ya kutoa huduma ya kwanza kwa mtu anayehitaji msaada utakuwa umesoma kitu muhimu sana cha kuweza kukusaidia popote pale na wakati wowote ule kwakuwa utakuwa unatambua na kufahamu nini cha kufanya. Kila siku soma chochote kile cha kukuongezea maarifa ya maisha na ipo siku utatumia ujuzi ulionao kujisaidia mwenyewe au mtu mwingine kutatua matitizo.

2. Kusoma kunaongeza utashi wa kutamka maneno vizuri

Unaposoma sana ndivyo unavyoona na kujua mengi, ni vigumu kwako kushindwa kusoma kabisa au kutamka maneno vizuri ikiwa unafahamu asilimia kubwa ya maneno. Kama wewe ni msomaji mzuri wa vitabu au unaperuzi sana kwenye mtandao wa intaneti utakuwa umesoma maneno mengi sana kiasi cha kuweza kutamka vizuri maneno mengi bila shida yoyote. Huwezi kuwa unafahamu maneno yote bali utajiongezea uwezo kutambua maneno na kukisia vizuri namna yanavyosomwa na kutamkwa. Fanya hivyo na utaongeza ujuzi wako wa kuongea na kusoma maneno vizuri.

3. Kusoma kunaongeza uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu


Ukisoma na kuvutiwa na kitu ulichosoma bila shaka utahifadhi kumbukumbu akilini au kwenye karatasi ya kile ulichosoma kwa manufaa ya baadae. Ukiwa umesoma hadithi yenye mkasa wa kuburudisha, matukio yaliyotokea mahali fulani au historia ya kitu fulani, kumbukumbu hizo za kile ulichosoma zitahusisha mambo mengine ili uweze kukumbuka kitu chenyewe. Hivi ndivyo mfumo wa kumbukumbu unavyofanya kazi.

Mfano: Ili uweze kuvuta taswira ya hadithi uliyosoma kwenye kitabu fulani ni lazima utakumbuka picha ya kitabu chenyewe ndipo ukumbuke ndani mwa kitabu hadithi yenyewe ilikuwa inahusu nini. Ubongo unafanya kazi nyingi sana katika mwili wa mwanadamu, kwa kadri unavyojaza kichwa chako na mambo mengi mazuri ndivyo unavyoufanya ubongo uboreshe kumbukumbu halisi ya kile unachotaka ukumbuke.

4. Kusoma kunaongeza uwezo wa kufikiri


Unaweza soma kitabu chenye maelezo mengi ya kimafumbo au misamiati ya kukutaka kufikri ili uweze kuelewa, wakati ukiendelea kusoma utakuwa unajiuliza maswali mengi ni yapi majibu ya hicho unachosoma. Kwa kutafakari ili ufumbue kilichoandikwa utapanua fikra zako na hivyo kuongeza uwezo wako wa kutambua, kufahamu na kuelewa mambo kwa haraka. Faida moja wapo ya kuongeza uwezo wako wa kufikiri ni kuweza kutatua matatizo unayokumbana nayo katika mazingira yako kwa usahihi na ufanisi mkubwa.

5. Kusoma kunaongeza ujuzi wa kuandika vizuri


Ukiwa unasoma kila siku kwa walau dakika chache (dakika 15-30) tu iwe ni gazeti au jarida la habari, kitabu au kurasa kadhaa za tovuti mbalimbali kwenye intaneti, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuwa umesoma na kuona mengi. Unaposoma sana ndivyo unavyoongeza ujuzi wako katika kupangilia na kuandika maneno vizuri. Makala nyingi tunazosoma kwenye magazeti na tovuti za kuaminika kwenye mtandao wa intaneti zinakuwa zimeandikwa na waandishi au watunzi mahiri katika sanaa ya uandishi. Hivyo unaposoma kazi zao unajifunza mengi kuhusu namna ya kuandika na kupanga kazi zako za kimaandishi vizuri.

6. Kusoma kunapunguza msongo wa mawazo

Inaaminika kusoma kunaweza kukuchangamsha kwa kuhamisha mawazo yako kabisa na kufuatilia kile unachosoma kwenye kitabu kwa wakati huo.

Mfano: Ukichukua jarida la vichekesho, mkasa wa maisha wenye kukupa hamasa au kitabu takatifu cha kiimani (BIBLIA au QURAN TUKUFU). Kwa kadri utakavyokuwa unasoma na kujifariji ndivyo unavyokuwa unatuliza akili na kuwa katika hali ya amani na utulivu wa nafsi. Utakavyokuwa na utulivu wa nafsi na akili ndivyo utakavyokuwa na afya njema kwa kuondokana na maradhi kama ya kuathirika kisaikolojia, shinikizo la damu (blood pressure) nakadhalika.

7. Kusoma kuna burudisha
Inafurahisha sana kumkuta mtu anasoma gazeti akicheka kwa kuwa amefurahisha na kile anachosoma. Hadithi za kwenye vitabu, mashairi na vibonzo (katuni) vya magazetini na majarida mbalimbali ni baadhi tu ya viburudisho unavyoweza kusoma na kufurahi. Ulimwengu wa vitabu una mengi ya kusoma, kujifunza na kuburudika kazi ni kwako.

DONT MISS THIS.....JISOGEZE WORD ALIVE SINZA MORI...UBURUDIKE NA "NEW DAY" YA DA ANGEL BENARD

Angel Benard unashangaza wengi kwa mambo yako katika ulimwengu wa muziki wa Injili Tanzania. Uimbaji wako ni wa tofauti sana, siwezi fananisha na mwimbaji yeyote Tanzania na nje ya Tanzania, uimbaji wako ni wa tofauti sana. Mbali na uimbaji pia mambo yako ni ya kipekee kuanzia utunzi na vile unafanya ukishika MIC madhabahuni au popote unapoalikwa kwa kazi ya Mungu. Uso wako na kile unachotoa kutoka katika kinywa chako binafsi hunifanya nione mbingu hii hapa. Hakika nabarikiwa sana na uimbaji wako.Cha kunichosha zaidi ni hivi karibuni ulivyofanya shooting ya DVD yako nchini Kenya, yaani nilibaki mdomo wazi nikifikiria ni jinsi gani Mungu anaweza kumpa mtu maujanja pale anapojibidiisha kwa kazi yake. Nilibahatika kuona ka-clip katika FB nikasema kweli huyu ni Angel ninayemfahamu..!!!.

Juhudi zako Angel zitakuweka mahali fulani ambapo dunia itabaki kusema mwacheni Mungu aitwe Mungu. Tunategemea siku ya uzinduzi wako kutakuwa na vitu vingi vigeni ambavyo hatujazoea kuviona mahali popote.

Nikiangalia historia ya maisha yako ya kimuziki nabaki kuduwaa na kutojiamini kuwa kumbe ukijitenga na ya dunia na kujichimbia mahali fulani, Mungu wetu anaongea na wewe na kutimiza haja ya moyo wako.

Rumafrica inasubiri kwa hamu siku hiyo ili ijipatie maupako kutoka kwako Angel na ninaimani siku hiyo tutatoka na tukiwa tumshiba matumbo yetu. Huyu Mungu ninayemuomba ninamuomba azidi kushika mkono wako na kukuongoza ufike mbali na uweze kutimiza ndoto zako.

Bless be the Name of God

Is me Rulea Sanga

HOW TO SAVE MONEY - PART 2 of 3

1. Remove luxuries from your budget.
If you're having trouble saving money, it's wise to start here. Many of the expenses that we take for granted are far from essential. Eliminating luxury expenses is a great first step to improve your financial situation because this won't impact your quality of life or your ability to perform your work significantly.

Rulea Sanga
While it can be difficult to imagine life without a gas-guzzling car and a cable TV subscription, you may be surprised how easy it is to live without these things once you remove them from your life. Below are a just a few easy ways to reduce your luxury expenses:
 • Unsubscribe from optional television or internet packages.
 • Switch to a thriftier service plan for your phone.
 • Trade in an expensive car for one that is fuel-efficient and cheap to maintain.
 • Sell any electronic gadgets going unused.
 • Buy clothing and home furnishings from thrift stores.

2. Find cheaper housing.
For most people, costs related to housing make up the single biggest expense in their budget. Because of this, saving money housing can free up a substantial amount of your income for other important activities, like saving for retirement. While it's not always easy to change your living situation, you'll want to seriously re-examine your housing situation if you're having a hard time balancing your budget.
 • If you're renting, you may want to try negotiating with your landlord for a cheaper rent. Since most landlords want to avoid the risk that comes with looking for new tenants, you may be able to get a better deal if you have a good history with your landlord. If need to, you may be able to exchange work (like gardening or maintaining the house) for cheaper rent.
 • If you are paying a mortgage, talk to your lender about refinancing your loan. You may be able to negotiate for a better deal if you're in good standing. When refinancing, try to keep the repayment schedule as short as possible.
 • You may also want to consider moving to a cheaper housing market altogether. According to a recent study, the cheapest housing markets in the U.S. are in Detroit, Michigan; Lake County, Michigan; Cleveland, Ohio; Palm Bay, Florida; and Toledo, Ohio.

3. Eat for cheap.
Many people spend much more on food than is necessary. While it's easy to forget to be thrifty when you're biting into a gourmet meal at your favorite restaurant, food-related expenses can become quite large if allowed to get out of control. In general, buying in bulk is cheaper in the long run than buying small quantities of food — consider getting a membership at a warehouse retailer like Costco if your food expenses are high. Buying individual meals at restaurants is the most expensive option of all, so making an effort to eat in rather than eat out can also save you lots of cash.

Pick cheap, nutritious foods. Rather than buying prepared, processed foods, try checking out the fresh food and produce aisles of your local grocery store. You may be surprised how cheap it is to eat healthy! For instance, brown rice, a filling, nutritious food, can come in large, twenty-pound sacks for less than a dollar per pound.

Take advantage of discounts. Many grocery stores (especially large chains) give out coupons and discounts at the check-out counter. Don't let these go to waste!
If you frequently go out to eat, stop. It's generally much cheaper to cook a meal at home than it is to order an equivalent dish in a restaurant. Regularly cooking your own food also teaches you a valuable skill you can use to entertain friends, satisfy your family, and even attract romantic interests.
Don't be afraid to take advantage of local free food resources if your situation is serious. Food banks, soup kitchens, and shelters can all provide meals for free to those in need. If you need help, contact your local Department of Social Services for more information.

4. Reduce your energy usage.
Most people accept the price on their utility bill each month without question. In fact, it's possible to greatly reduce your energy usage (and thus your monthly bill) with just a few simple steps. These tricks are so easy that there's practically no reason to avoid them if you're looking to save money. Best of all, reducing the amount of energy you use also reduces the amount of pollution you indirectly produce, minimizing your impact on the global environment.
 • Turn off the lights when you're not around. There's no reason to leave the lights on if you're not in the room (or in the house), so flip them off when you leave. Try leaving a sticky note by the door if you're having a hard time remembering.
 • Avoid using heating and A/C when it's not essential. To stay cool, open your windows or use a small personal fan. To stay warm, wear several layers of clothing, wear a blanket, or use a space heater.
 • Invest in good insulation. If you can afford to pay for a substantial home improvement project, replacing old, leaky insulation in your walls with high-efficiency modern insulation can save you money in the long run by keeping your house's warm or cool internal air from escaping.
 • If you can, invest in solar panels. As a serious investment in your own future (as well as the planet's), solar panels are the way to go. Though the up-front cost can be quite high, solar technology becomes cheaper with each passing year.

5. Use cheaper forms of transportation.
Owning, maintaining, and running a car can eat up a large portion of your income. Depending on how much you drive, fuel can cost you hundred of dollars per month. On top of this, your car will also cost you in licensing fees and maintenance expenses. Instead of driving, use a cheap (or free) alternative option instead. Not only will this save you money, but also potentially allow you to spend extra time exercising and cut down on the stress from your daily commute.

Investigate public transit options near you. Depending on where you live, you may have a variety of cheap options for public transit at your disposal. Most big cities will have metro, subway, or streetcar lines running in and out of the city, while mid-sized towns can have bus or train systems for you to use.
Consider walking or biking to work. If you live close enough to your job for this to be feasible, both are excellent ways to get to work for free while simultaneously getting fresh air and exercise.

If taking a car is unavoidable, consider carpooling. Doing this allows you to share fuel and maintenance expenses with the other members of the carpool. Plus, you'll have someone to talk to during your commute.

6. Have fun for cheap (or free).
While reducing your personal expenses can mean cutting frivolous luxuries out of your life, you don't necessarily have to stop having fun if you're trying to save money. Changing your leisure habits and recreational activities to more affordable ones allows you to strike the perfect balance between fun and responsibility. You may be amazed at the amount of fun you can have for just a few dollars if you're resourceful!

Keep up-to-speed on community events. Today, most towns and cities will have an online events calendar listing upcoming events in the local area. Often, events put on by the local government or community associations will be cheap or even free. For instance, in a medium-sized town, it's often possible to explore free art exhibitions, see movies in a local park, and attend donation-based community rallies.

Read. Compared to movies and video games, books are cheap (especially if you buy them at a used bookstore). Good books can be absolutely captivating, allowing you to experience life through the eyes of exciting characters or learn new things you might otherwise never have encountered.
Enjoy cheap activities with friends. There are almost no end to the amount of things you can do with your friends that require little or no money. For instance, try going on a hike, playing a board game, catching an old movie at a cheap second-run theater, exploring part of town you've never been to, or playing sports.

7. Avoid expensive addictions.
Certain bad habits can put a serious damper on your efforts to save money. In worst-case scenarios, these habits can become serious addictions which are almost impossible to defeat without help. Worse yet, many of these addictions can be extremely hazardous to your health in the long term. Save your wallet (and your body) the trouble of going through these addictions by avoiding them in the first place.
Don't smoke. Today, the harmful effects of smoking are well-known. Lung cancer, heart disease, stroke, and a variety of other serious illnesses are known to be caused by smoking.. On top this, cigarettes are expensive — depending on where you live, up to about $14 per pack.

Don't drink excessively. While a drink or two with friends won't hurt you, regular heavy drinking can cause serious problems in the long run, like liver disease, impaired mental function, weight gain, delirium, and even death. In addition, nursing an alcohol addiction can be a massive financial burden.
Don't do addictive drugs. Drugs like heroin, cocaine, and methamphetamine are extremely addictive and can have a variety of seriously harmful (even lethal) effects on your health and can be much more expensive than alcohol and tobacco. For instance, country musician Waylon Jennings is purported to at one point have spent over $1,500 per day on his cocaine habit.

RUMAFRICA INATOA POLE KWA KANISA LA SCOAN KWA KUPOTEZA WATU TAKRABANI 50 KWA AJALI YA GHOROFA KUPOROMOKA

Rumafrica inatoa pole kwa kanisa la SCOAN kwa kupatwa na msiba mkubwa sana. Pia tunatoa pole kwa wafiwa waliopotelewa na ndugu na jamaa zao. Tunazidi kuwaombewa wajeruhiwa wa ajali hii ambao wamepata majeraha makubwa. Mungu azidi kumtetea Mtumishi wake TB Joshua kwa kipindi hiki kigumu anachopitia kwa sasa.

Baadhi ya mitandao imeripoti ya kuwa idadi ya watu waliokufa kwenyeghorofa la makao makuu ya Kanisa la SCOAN (Synagogue Church of All Nations) la Nabii TB Joshua wamefikia 50.Jengo hilo la ghorofa tano ambalo ni makao makuu ya kanisa na nyumba ya kulala wageni liliporomoka Jumamosi wakati ujenzi ukiendelea.Hadi kufikia jana Jumapili jumla ya watu 41 walikuwa wameripotiwa kufa, lakini maiti nyingine tisa zimeongezeka leo hii.Inaelezwa kwamba. Uokoaji bado unaendelea na watu wengine 124 walikuwa wameokolewa wakiwa hai hadi kufikia jana Jumapili.

Mmoja wa majeruhi waliookolewa kwenye kanisa hilo akiwa hajitambui.Jengo hilo liko katika eneo la Ikotun magharibi mwa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Lagos.
JE WAJUA! KAKOBE ALIWAHI KUWA MWANAMUZIKI

Mjue huyu ni safu mpya ambayo itakuwa inahusisha watu maarufu ambao watakuwa wakihojiwa na waandishi wetu wakielezea historia yao tangu wakiwa wadogo hadi kuwa maarufu.

Askofu Mkuu wa Kanisa la Full Gospel Bible Fellowship (F.G.B.F), Zachary Kakobe.

Tunaanza na Askofu Mkuu wa Kanisa la Full Gospel Bible Fellowship (F.G.B.F), Zachary Kakobe ambaye amefanikiwa kuanzisha kanisa hilo ambalo limesambaa nchi nzima na nje ya nchi.
Ana historia ndefu na safu hii itakuwa inakuletea mfululizo wa historia yake kama anavyojieleza akiwa makao makuu ya kanisa hilo lililopo Barabara ya Sam Nujoma, jijini Dar es Salaam.

Mwandishi: Kwanza kabisa waambie wasomaji wetu, umezaliwa lini na wapi?

Askofu Kakobe: Mimi ni Mtanzania, nimezaliwa Jumapili ya Juni 6, mwaka 1955, Kibondo, Kigoma Tanzania, nimesoma shule ya msingi huko na kidato cha sita nimemalizia Mkwawa, Iringa.
Mwandishi: Uliokoka lini na nani alikushawishi hadi ukaokoka?

Askofu Kakobe; Safari yangu ya wokovu ilianza Jumapili ya Sikukuu ya Pasaka Aprili 6, mwaka 1980 baada ya kuhudhuria mkutano wa Injili ambao ulikuwa ukihubiriwa na Askofu Moses Kulola katika Kanisa la Tanzania Assemblies of God, Ilala, Dar es Salaam, chini ya uandalizi wa Mchungaji Titus Mukama.
Siku hiyo neno la wokovu lililohubiriwa na Askofu Kulola lilinifanya niende mbele yake huku nikilia hadharani na nikatubu dhambi zangu kutoka moyoni na nikijiapia kumfuata Yesu kuwa bwana na mwokozi wangu.

Askofu Zachary Kakobe akiwa na mkewe.

Kabla ya hapo nikiwa shule nilikuwa mpenda muziki na tulikuwa na bendi pale. Baada ya hapo niliendelea kufanya kazi mbalimbali lakini baadaye nikawa nina studio ya kurekodi, Temeke Dar.

Mwandishi: Baada ya kuokoka nini kilifuata?

Askofu Kakobe: Kutoka siku hiyo nilibadilika moja kwa moja na mke wangu pamoja na marafiki zangu walikuwa mashahidi kwamba nimebadilika na maisha yangu yalibadilika. Nilikuwa kiumbe kipya, nilizaliwa upya katika dunia hii.

Mwandishi: Baada ya kuokoka ulijiunga na kanisa gani?

Askofu Kakobe: Mara tu baada ya kuokoka nilijiunga na kanisa la Tanzania Assemblies of God, Temeke, Dar es Salaam na kwa miaka mingi nilikuwa katika kanisa hilo lililokuwa likiongozwa na marehemu Mchungaji Callist Masalu, ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu nchini kwa zaidi ya miongo minne. Nilipata uzoefu mkubwa wa jinsi ya kumtumikia Mungu katika kanisa hilo.

KUTOKEWA NA YESU
Mwandishi: Nini kiliendelea baada ya hapo?

Askofu Kakobe: Nakumbuka mwaka 1982, nilitokewa na Bwana Yesu katika chumba changu cha kulala, mara mbili kwa nyakati na akanipa ujumbe wa kuanzisha huduma.

Bwana Yesu alikuwa akinitokea mapema usiku hata kabla familia haijalala, ipo living room (chumba cha maongezi). Mara ya kwanza alinigongea mlango ambao nilikuwa nimeufunga kwa funguo. Chakushangaza ni kwamba hata kabla sijafungua, akawa ameingia chumbani.

Mwandishi: Alipoingia Yesu chumbani kwako, mambo yalikuwaje au ulijisiakiaje?

Askofu Kakobe: Mara baada ya Bwana Yesu kuingia chumbani mwangu taa za umeme zilizimika ghafla bila mtu yeyoye kuzizima, nilipigwa na butwaa! Lakini utukufu wake ukajaa katika chumba,
aliketi kitini na kuniambia “Usihofu, mimi ni Yesu”, akasema ananituma kuhubiria neno lake! Akasema; Kakobe utakuwa ngao kwa kondoo wengi waliopotea na utahubiri wokovu kwa maelfu ya kondoo hao na wengine wengi watakaokukimbilia.

Wakati huohuo utahubiri utukufu wa Mungu ukianzia katika taifa lako na baada ya miaka utaeneza neno katika mataifa duniani. Aliniambia mambo mengi kuhusiana na Mungu na mipango yake kuhusu huduma nitakayotoa na alimalizia kwa kunisisitizia kuwa niwe mwaminifu kwake hadi mwisho wa maisha yangu.

Mwandishi: Ni mambo mazito. Ulipopewa kazi hiyo nzito, wewe ulimuambia nini?

Askofu Kakobe: Kusema kweli baada ya yeye kumaliza maelezo yake, hakunipa nafasi ya kujadiliana naye zaidi ya kunihakikishia kuwa atahakikisha atakuwa pamoja nami.
Aliondoka kwa kupitia palepale alipoingilia na kimaajabu kabisa taa za umeme zilizokuwa zimezimika, zikawaka ghafla tena bila kuwashwa na mtu yeyote.Mwandishi: Ulifanya nini baada ya kupewa jukumu hilo zito?Itaendelea wiki ijayo, usikose.

MCHAWI AANGUKA KANISANI UKONGA JIJINI DAR

  Ni kwenye Kanisa la Paradise Internation Ministries lililoko Karakata Ukonga jijini Dar, mwanamke mmoja (pichani) anayedaiwa mchawi alidondoka usiku wa saa saba na kujikuta hawezi kutembea.

Mwanamke anayedaiwa kuwa mchawi akiwa amedondoka Kanisani.

Tukio hilo lilijiri Septemba 13, mwaka huu wakati waumini wa kanisa hilo wakiwa wamezama kwenye maombi ya kufunga.
Ilidaiwa kuwa, waumini wa kanisa hilo wakiwa katika maombi hayo, Nabii Gideon Parapanda aliwahakikishia kuwa usiku huo kutatokea mambo ya ajabu kufuatia maombi hayo.
Inadaiwa ilipofika saa saba usiku mwanamke huyo akiwa na wenzake watatu, walidondokea kanisani hapo na kusababisha taharuki kwa waumini waliokuwa wakifanya maombi ndani. Mwanamke huyo alikuwa na kitambaa chekundu kikidaiwa ni hirizi, fimbo nyeusi iliyozungushiwa shanga na alikuwa amejipaka masizi mwilini.
Mwanamke baada ya kudondokea kanisani na kusababisha taharuki kwa waumini waliokuwa wakifanya maombi ndani.

Akizungumza na Uwazi, Nabii Parapanda alisema watu hao walidondoka watatu, wawili walifanikiwa kukimbia akabaki huyo mmoja aliyejitambulishwa kwa jina moja la Aisha, mkazi wa Mwananyamala A jijini Dar.

Baada ya tukio hilo vyombo vya ulinzi, askari wa JWTZ na polisi walifika kwa lengo la kuhakikisha usalama wa eneo hilo lakini nabii huyo aliomba mtu huyo asichukuliwe hadi atapofanyiwa maombi maalum.

Ombi la kiongozi huyo lilikubaliwa ambapo Aisha alipandishwa madhabahuni na kukiri kuwa alikuwa na wenzake watano lakini katika kuanguka walikuwa watatu, wawili walifanikiwa kukimbia bila kusema walikuwa wakitoka wapi kwenda wapi.

Kitambaa chekundu alichokuwa nacho mwanamke huyo.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kipolisi Ilala, SACP Mary Nzuki alipohojiwa kuhusiana na tukio hilo alisema:
“Ni kweli tukio hilo limetokea na watu wameshuhudia, mwanamke huyo bado yuko kanisani hapo kwa maombi.”

Source: Global Publisher

Monday, September 15, 2014

JE UNAJUA DANCER WA AGD ALFA MSANJILA NI MKULIMA MKUBWA TANZANIA NA MWENZAKE FRANCIS MWELA NI KOMEDIANI MKALI WA GOSPO?

Rumafrica katika kamatakamata yake mitaani ilkumbana na dancer maarufu sana Tanzania amyaye  alishiriki video zaidi ya 18 za waimbaji maarufu kwa kucheza, na sasa yuko chini ya Bahati Bukuku. Rumafrica ilifanya naye mahojiano mengi sana mabayo utasiki katika Interview ambayo inaandaliwa kwa sasa. Kilichoishangaza Rumafrica ni kuona kijana mdogo kama huyu ana mawazo makubwa sana na ya kipekee sana ukifananisha na waimbaji wengine wa Injili duniani.

Alfa Msanjila (kulia) aliweza kufunguka na kusema yeye kwa sasa amejikita katika kilimo cha mahindi na alizeti mkoani kwake Dodoma, na pia anafanya kazi ya Mungu kwa kucheza na kuimba. Mungu amemuinua huyu kijana kwa kiasi kikubwa sana katika huduma yake ya kucheza na kuimba.

Kwa sasa wameunda kikundi chao kinachokwenda kwa jina la Africa Gospel Dancers kilicho chini ya mlezi wao Masanja Mkandamizaji wa Ze Komedi.

Mbali na ku-dance pia Mungu amewapa zawadi nyingine ya uimbaji, na sasa wameweza kurekodi nyimbo 4 ambazo zimekalika ma zenye upako wa ajabu. Alfa na wenzake walimshukuru sana Mungu kwa kuwaunganisjha kama vijana sita wanaochapa kazi ya Mungu na kuunda kundi lao la AGD.

Rumafrica ilitupia jicho la pili kwa rafiki yake Alfa ambaye wanafanya naye huduma ya kumtumikia Mungu kwa njia ya dancing ambaye alijitambulisha kwa jina la Fracis Mwela. Kijana huyu ni comedian katika runinga ya ATN hapa bongo. Kazi yake ya kuchekesha aliitambua tangia akiwa mdogo kuwa ana uwezo wa kumfanya mtu acheke kwa kile atakachofanya au kusema. Mungu aliweza kumuunganisha na Alfa na kuunda kundi la AGD

Wakiongea kwa unyeyekevu mkubwa sana waliwaomba wadau kuunga mkono kazi yao hii ambayo wameanza ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji wakiwa bado vijana wadogo na wanaopitia kwenye changamoto za maisha. RUMAFRICA INAANDA INTERVIEW YAO NA HUKO UTASIKIA MENGI

Zidi kutembelea www.rumafrica.blogspot upate kujua habari zake na mipango yake

MTUME PETER RASHID AJIOLEA MKE WA PILI KWA RAHA ZAKE

Mtume Peter Rashid Abubakari, kiongozi wa kanisa la RGC lililoko Mbezi Kimara Dar Es Salaam, ameamua kumuacha mke wake Bi Zuwena (Catherine) aliyeoana naye tangu mwaka 1985.


Alipohojiwa inakuwaje kwa nini amuache na kumuoa Pamela Didas Asenga, binti mdogo wa miaka 20, alidai ndoa yake hiyo ya mwanzo haikuwa halali kwa kuwa alioa akiwa bado mwislamu na alifungishwa na shehe! Kwa hiyo mungu amemfunulia na amempa mke mwingine mwema!

Ndoa hiyo ilifungwa tarehe 29/08/2014, ilifungishwa na Askofu Innocent Lugagi, wa kanisa la White House la Durban Afrika Kusini!
Mtume Peter Rashid na mkewe mpya, hapa ni siku ya kufunga ndoa huko South Africa.

Mtume Peter Rashid Abubakar baada tu ya kutoka kufunga ndoa yake South Afrika amerudi nchini Tanzania na Jumapili akiwa kanisani kwake awatangazia waumini wake kuwa kama una mke ambaye mlichukuana wakati wa ujinga wenu na umekaa naye miaka mitatu au zaidi na hana tabia ya kimungu mkorofi na mchokozi na hujafunga naye ndoa ACHANA NAYE ILI MUNGU AKUPE MKE MWEMA. Na mwanamke naye vilevile.

Alipohojiwa na mmojawapo wa marafiki zake aliyeshangazwa na tukio hilo, kwenye ukurasa wake wa Facebook mtume huyo alijibu hivi:
“…… tafsiri ya mke ni yule uliyefunga naye ndoa kanisani au kwa DC 1Kor 7:15. Huyo nilikuwa nazini naye tu!! Mungu aliponifunulia siri hiyo nikatubu na kumuomba Mungu anipe mke mwema na amenipa.”
Mtume Peter Rashid akiwa na mke wake mpya

Utambulisho kanisani mara baada ya kurudi nchi wakitokea Afrika Kusini.

Baada ya kuwasili wakitokea Afrika kusini.

JE UNAUFAHAMU UMUHIMU AU FAIDA YA KUIMBA NYIMBO ZA ROHONI?

Bwana Yesu Kristo asifiwe!

“Nakutakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo.”(1Kor1:4)

JE UNAUFAHAMU UMUHIMU AU FAIDA YA KUIMBA NYIMBO ZA ROHONI?


Bwana Yesu asifiwe tena! Ninamshukuru Mungu,Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa wema wake ulio mkuu sana kiasi kisichoweza kuelezeka kwa namna ya kibinadamu, kwa kunilinda mimi na wewe pia mpaka kufikia hapa, tunajua kuwa hii ni neema tunayotakiwa kumshukuru Mungu kwayo.

Ni muda mrefu umepita tangu nikuletee ujumbe wa Neno la Mungu kwa njia hii(kwa wale waliokwishajiunga na huduma hii tayari), na kama wewe ndio umejiunga na huduma hii karibuni, basi karibu na ubarikiwe.
http://www.stjohns-church.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/dreamstime_m_1799750.jpg
Leo ninakuletea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ujumbe huu unaosema “Je, unaufahamu umuhimu wa kuimba nyimbo za rohoni?”

Kuna faida kubwa sana tunayoipata pale tunapoimba nyimbo mbalimbali za rohoni katika Kristo Yesu. Ninaposema kuimba hapa, siyo lazima uwe umepewa huduma na karama ya uimbaji kama tunavyowaona waimbaji wengi wakiimba na kurekodi nyimbo zao, hapana. Kila mtu aliyeokoka amepewa ndani yake aina Fulani ya uimbaji, hata kama siyo karama yake, japokuwa unaweza kuimba kidogo tuu, lakini Baba Mungu ndiye ameweka hicho kitu ndani ya kila aliyeokoka. Kwanini Baba Mungu ametupa aina hii ya uimbaji hata kwa watu ambao huduma yao wanayomtumikia Mungu kwayo siyo ya uimbaji? Hii ina maana zipo faida za kipawa hiki Mungu alichoweka ndani yetu na inapaswa tukitambue na tukitumie vyema.

Kwanza hebu soma na UITAFAKARI mistari hii hapa chini:

“Je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida? Anapaswa kusali. Je, yuko mwenye furaha? Anapaswa kuimba nyimbo za sifa”.(Yakobo 5:13)

“Ujumbe wa Kristo ukae ndani yenu pamoja na utajiri wake wote. Fundishaneni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tenzi za kiroho; mwimbieni Mungu mioyoni mwenu kwa shukrani.”-(Kolosai 3:16)

1Samweli 16:23 : “Ikawa, ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi, akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha”

Bila shaka baada ya kuitafakari mistari hiyo hapa juu umeanza kupata picha kidogo juu ya jambo hili.
Mungu ametupa aina hii ya uimbaji ndani yetu kwa ajili ya kutusaidia katika maeneo mbalimbali tunayopitia hapa duniani.

Unaona katika mstari ule wa Yakobo 5:16, Roho Mtakatifu anasema kuwa kama mtu ana shida basi anapaswa kuomba, kisha akasema kuwa, kama mtu ana furaha basi anapaswa kuimba nyimbo za sifa. Bila shaka nyimbo hizi kwa ajili ya kumsifu na kumshukuru Mungu kwa jambo alilolifanya hata ukawa na furaha. Je, unafikiri Roho Mtakatifu ametoa agizo hili bure? La Hasha! Lazima jambo hili ni la muhimu sana ndio maana ametuagiza tufanye hivyo.
Naandika waraka huu wa leo kukuhimiza kuhusu kuimba nyimbo za rohoni kwa Bwana. Wakati wowote unapokuwa mahali na ukaona tuu kuwa ndani ya moyo wako unajisikia furaha, basi pata muda mahali wewe mwenyewe au na watu wengine na uimbe nyimbo zozote utakazokuwa nazo za kumsifu Baba Mungu na utaona matunda yake, Mungu atafurahi na ataendelea kukupa hiyo furaha zaidi.

Ukitazama ule mstari wa kwenye kitabu cha Samweli 16:23 unaona kuwa mfalme Sauli alijiwa na roho mbaya iliyomsumbua, na ukisoma mistari inayotangulia utaona kuwa, Sauli alipoona tatizo hili, hakumwita kuhani aje kumwombea, bali baada ya kushauriwa, aliagiza aletwe mtu wa kumpigia kinubi pale roho ile itakapomjia, na akaletwa Daudi. Na ikawa kuwa kila roho ile ilipomjia, Daudi alikipiga kinubi chake na roho mbaya ikamwacha Sauli. Hebu tazama tofauti ya jambo hili lililotokea hapa na lile liliagizwa katika mstari ule wa Yakobo! Kwa waraka wa Yakobo tunaagizwa kuomba pale tunapopatwa na jambo lisilo jema, lakini hapa kwa Samweli, Sauli ameshauriwa kupata mtu wa kumwimbia!

Ni wazi kuwa, kuna mahali Mungu Baba ataamua kukusaidia kwa kukuongoza kuomba, na mahali pengine Atakuongoza kuimba tuu nyimbo katika Roho. Unachotakiwa ni kusikiliza ndani ya moyo wako unasukumwa kufanya kipi.

Unapoimba nyimbo za kiroho mahali popote kuna mambo mazuri yanatokea. Nafsi yako inaponywa majeraha yoyote uliyoyapata, iwe ni kwa kuonewa, kutukanwa au majeraha yoyote yale ya kwenye nafsi. Pia unajazwa nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako kwa namna ya ajabu.

Siku moja kuanzia mida ya mchana hivi, niliona kuwa kuna wimbo Fulani wa kwenye kitabu cha Tenzi za Rohoni unakuja sana moyoni mwangu bila hata kusikia mtu akiuimba popote japokuwa hata sifahamu beti zake vizuri. Hali hii iliendelea kwa siku nzima, wimbo huo ulikaa sana moyoni mwangu na kila mara nilipokuwa free nilijikuta tuu naanza kuuimba kidogo. Nikapanga kuwa baadaye nitauimba. Jioni niliporudi kupumzika, nilichukua kitabu changu cha Tenzi za Rohoni na nikaanza kuuimba huo wimbo. Nilipofika katikati ya ule wimbo, ghafla niliona nimeteremkiwa na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa namna niliyoishangaa sana, kwani hata sikuomba hata kidogo kabla ya tukio hili. Baada ya hapo ndio nikagundua ni nini maana yake mtu anapokuwa katika shughuli zake na ghafla anasikia ndani yake wimbo Fulani umekuja hata kama haufahamu wote. Kwa hiyo tangu hapo mimi huwa karibu na vitabu vyangu viwili vya nyimbo (Tenzi za Rohoni na Holiness Song Book) na kila nisikiapo Roho Mtakatifu ameweka wimbo Fulani ndani yangu, ninahakikisha kuwa nimepata muda mzuri wa kuuuimba mimi mwenyewe au na wenzangu, na mara kwa mara nipatapo nafasi hukaa na kuimba nyimbo kadhaa kwenye vitabu hivi. Kama naona sifahamu sauti ya wimbo Fulani basi huwa natafuta mtu anayeujua namwomba tuuimbe, au natafuta ala (Midi files) za huo wimbo na kuimba kwa kuzifuatia. Na baada ya kuuimba huwa ninajua kwa hakika kabisa kuwa kuna kitu Mungu amenifanyia wakati nikiuuimba. Yaweza kuwa ni moyo wangu umeponywa, maombi yangu yamejibiwa au imani yangu imeongezwa wakati nilipoimba ule wimbo. Sasa utaona ni kwa nini Biblia inatushauri tufarijiane kwa nyimbo hizi hata wakati wa maombolezo, mioyo yetu inaponywa na tunaongezewa imani.

Wakati mwingine unapomwomba Mungu Baba jambo, anakutaka uonyeshe imani kuwa unaamini kuwa kile ulichoomba ni chako tayari (kama Biblia isemavyo) na ili kukusaidia uonyeshe imani yako, anakuwekea ndani ya moyo wako wimbo wa kumshukuru Mungu Baba, hata kama wimbo wenyewe hujawahi kuuimba miaka kadhaa, na utajikuta tuu unataka kuiimba na utashangaa pia kuwa wala hakuna mtu yeyote aliyekutajia huo wimbo, na wala hujamsikia mtu akiuimba huo wimbo.


Je, na wewe umeshakutana na jambo kama hili? Ulichukua hatua gani? Watu wengi hujikuta wanapuuzia tuu na kusema “Ah! Huu wimbo umetoka wapi tena saa hizi na mimi nipo na kazi zangu?” Nimekuletea waraka huu kwa Roho Mtakatifu ili kukusaidia, kuanzia sasa unapoona hali ya namna hii, hakikisha kuwa unapata muda mzuri uliotulia na ukae na kuziimba nyimbo hizi, ni za muhimu sana. Ninakupa shauri sasa, nunua vitabu vyako vya nyimbo (kama Tenzi za Rohoni) ukae nacho pale ulipo, na unapopata muda, tafuta wimbo mmojawapo na uuimbe, baada ya muda mfupi utaona faida yake njema. Kama unafamilia yako, tengeni muda wa kuomba kila siku usiku (kwa mfano) kabla ya kulala, na kabla ya kuomba, changueni nyimbo chache za rohoni kutoka kwenye vitabu mlivyonavyo na mziimbe wote kwa pamoja. Baada ya muda mfupi mtagundua kuwa upendo na mshikamano ndani ya familia (au kundi lolote) unaongezeka kwa namna msiyoijua na Mungu anajibu maombi yetu kwa namna mnayofurahi zaidi.

Huu ndio ujumbe Bwana aliouweka moyoni mwangu siku hii ya leo kwa ajili yako na ninaamini kuwa utafanyika baraka kubwa sana kwako pale utakapouweka katika matendo, na hayo ndio maombi yangu kwa Baba Mungu.

“….Je yuko mwenye furaha? Anapaswa kuimba nyimbo za sifa”

Mungu Baba akubariki na tuzidi kuombeana daima.

MATAMASHA NA MIKUTANO YAKUTOKOSA MWEZI WA TISA NA WA KUMI MWAKA HUU 2014PATA MAARIFA YA NAMNA YA KURUDISHA AKILI YAKO ILIYOIBWA NA WACHAWI.

JUMAPILI YA TAREHE 14/09/2014

NA MCHUNGAJI KIONGOZI: JOSEPHAT GWAJIMA

SOMO: AKILI ILIYOLOGWA

NENO LA MSINGI: Wagalatia 3:1

Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima.

1 Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga, ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulibiwa?

Kumbe inawezekana mtu akalogwa akili yake bila kujua.

Musa alipotaka kutengeneza hema ya kukutania Mungu alimwelekeza kwa mtu mwenye akili ya kuitengeneza hiyo hema.

Kutoka 35

30 Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, Angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda;
31 naye amemjaza roho ya Mungu, katika hekima, na akili, na ujuzi, na kazi ya ustadi kila aina;
32 na kuvumbua kazi za werevu, na kufanya kazi ya dhahabu, na fedha, na shaba,
33 na kukata vito vya kutilia, na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu kila aina.
34 Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye, na Oholiabu mwana wa Ahisamaki, wa kabila ya Dani.
35 Amewajaza watu hao akili za moyoni, ili watumike katika kazi kila aina, ya mwenye kuchora mawe, na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza, katika nyuzi za rangi ya samawi, na za rangi ya zambarau, na nyekundu, na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo; ya hao wafanyao kazi yo yote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu.

Mchungaji mwandamizi Grace Gwajima

Maandiko matakatifu yanaonyesha kuwa akili za Mungu hazichunguziki na watu waliookoka kama watoto wa Mungu wanatakiwa watumie akili zao. Maandiko pia yanasema Mungu ni Mungu mwenye nguvu msifuni kwa akili; kumbe hata kumsifu Mungu kunahitaji akili. Leo Mungu afungue akili yako ili maisha yako pia yafunguke kwa kuwa kuna baadhi ya majibu kuhusu maisha yako yamo kwenye akili zako.

Wachawi wanatuonea wivu kwamba tuna akili ambayo ndani yake tunapata baadhi ya majibu kuhusu maisha yetu. Hatuhitaji kumuomba Mungu kwa habari ya mambo hayo wala kumtegemea mtu mwingine. Ukimtegemea mtu utakufa masikini ndio maana Paulo anawaandikia wagalatia kwamba enyi wagalatia msio na akili ninani aliyewaloga? Akili zilizorogwa pia zinaitwa akili zilizotiwa giza.

Waefeso 4

17 Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama Mataifa waenendavyo, katika ubatili wa nia zao;
18 ambao; akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu, kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao;
19 ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani.
20 Bali ninyi, sivyo mlivyojifunza Kristo;


Mungu alipomuumba mtu alimuumba katika vipande vitatu;

1.Roho
2.Mwlili
3.Nafsi kuna kitengo cha nia ambapo mtu anajaza elimu. Pia kuna eneo la hisia na utashi. Pia kuna eneo la akili. Ndio maana unaweza kukuta ambaye hajasoma lakini ana mafanikio makubwa.

Farao alipotaka kushindana na Musa aliwaita watu wenye akili, wachawi na waganga. Hii inatuonyesha kwamba kumbe wenye akili ni tofauti na wachawi na waganga. Nebukadreza naye alikuwa anaita wenye akili, wachawi, na waganga sababu alikuwa anajua akili inaweza kutumika kama uchawi utashindwa. Kila mtu unayemwona amepewa akili na Mungu, wapo watu ambao hutuma mashetani ili kufunga akili za watu wengine. Hapo ndio unakuta mtu anashindwa kufanya jambo kwasababu akili zake zimefungwa. Akili ni jambo la muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Mungu amekupa akili za kumtosha mkeo na familia yako. Zinapokuwa nyingi kulitosha taifa ndipo unapofaa kuwa kiongozi. Leo kuna viongozi ambao wana akili zisizowatosha hata wao wenyewe.

Shetani sio muumbaji bali yeye huiba na kutumia vibaya vitu alivyoumba Mungu. Hivyo wachawi ambao ni wakala wa shetani wanaweza kuiba akili aliyokuwekea Mungu na kukuwekea jini au pepo kuja kukaa ndani yako. Hapo ndipo utakuta kama wewe ni mwanafunzi ukiingia darasani huelewi. Akili yako imerogwa.

Zaburi 147
5 Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, Akili zake hazina mpaka.
6 Bwana huwategemeza wenye upole, Huwaangusha chini wenye jeuri.

2Samweli 14: 2 Yoabu akatuma watu waende Tekoa, akaleta kutoka huko mwanamke mwenye akili, akamwambia, Nakusihi, ujifanye kama unakaa matanga, ukavae nguo za kufiwa, nakusihi, wala usijitie mafuta, ila ukafanane na mwanamke aliyeomboleza siku nyingi kwa ajili yake aliyefariki;

20 mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili; na bwana wangu anayo akili, kama akili ya malaika wa Mungu, hata ajue mambo yote ya duniani.

Yoabu anasema mfalme Daudi anayo akili kama ya malaika wa Mungu kujua mambo. Kumbe hata malaika nao wana akili. Mfalme kabla hajafa akamwambia mwanae Suleiman amtendee kwa akili Yoabu, aliyekuwa mkuu wa majeshi ili aweze kutawala vizuri. Daudi alipofariki Sulemani alishika madaraka akijua kuwa anatakiwa kumtendea kwa akili Yoabu. Siku moja Suleiman akaagiza aitiwe Yoabu; Yoabu akaogopa akijua mfalme anataka kumuua akakimbilia hekaluni kushikilia pembe ya madhabahu. Kwa desturi za wayahudi wakati ule kumuua mtu aliyeshikilia pembe ya madhabahu ni laana. Yoabu akaenda kushika kwenye madhabahu ya Bwana akisema nitafia hapahapa kwenye madhabahu ya bwana. Mfalme akasema kwa kuwa amesema atafia kwenye madhabahu basi muueni kama alivyosema, Yoabu akala matunda ya kinywa chake.

Yesu akasema, “ mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote.” Kumbe hata Bwana anapendwa kwa akili zetu. Kina Shedrack, Meshack, na Abednego walichukuliwa ili walishwe vizuri na kulelewa vizuri ili akili zao zitumike. Jambo lilipokuwa likitokea walikuwa wanafuatwa kutoa ufafanuzi kwa akili zao. Biblia inasema mwana wa Adamu amekuja naye ametupa akili.

Maelfu wakiwa wanaita akili zao.


Utakuta mtu anaangalia televisheni kuanzia asubuhi mpaka jioni halafu analalamika serikali haiangalii watu wa chini, akili yake imelogwa. Utakuta mahali mtu kaanzisha biashara kesho mwingine anakuja pembeni yake na kuanzisha biashara ileile na mwingine na mwingine mpaka inafika hatua wote hawana wateja. Hawa watu wana tatizo na tatizo lao liko kwenye akili.

Shetani anapoona una akili na anaamua kuifunga akili yako. Unakutana na mtu anaishi maisha mabaya ukimuuliza anakwambia haina shida bora uzima. Au unakutana na mwanamke ukimuuliza anafanya kazi gani anakujibu ni mama wa nyumbani, ukiuliza kwa muda gani anajibu kwa ujasiri kwa miaka kumi. Ama unaongea na kijana wa miaka 50, hajaoa na haoni shida kusema bado anajipanga. Huyu akili zake zimelogwa.

Kuna wachawi wanaochukua akili ya mtu na kuitumia na mahali pa akili wanabakiza mashetani ambayo yanamfanya anakuwa na laana na mikosi.Mithali 12

8 Mtu atasifiwa kwa kadiri ya akili zake; Bali mwenye moyo wa ukaidi atadharauliwa.

Mtu anasifiwa kwa jinsi akili yake ilivyo. Mchawi anapochukua akili yako vile vitu unavyotakiwa kuvifanya unashindwa. Utakuta mtu akianza kusoma kichwa kinauma au anasinzia kumbe akili yake imechukuliwa na inatumiwa mahali fulani. Au mtu ni mgonjwa lakini chanzo cha ugonjwa wake ni akili kuchukuliwa.

Kama malaika wana akili na sisi lazima tuwe na akili kama Mungu ana akili na akili zake hazichunguziki kwa nini sisi tulio watoto wake tusiwe na akili? Lazima akili zetu zirudi kwa jina la Yesu.

Mtu mwingine anasema wameniloga nisipendwe, nisisafiri, nisipate kazi lakini sio kwamba wamekuloga wamechukua akili, mawazo unayowaza ndivyo ulivyo.na Wanafilosofia wanasema angalia sana unachokiwaza kuna siku utakisema. Angalia sana unachokisema kuna siku utakitenda. Angalia sana unachokitenda kuna siku kitakuwa tabia. Angalia sana tabia yako kuna siku itakuwa asili yako. Asili ya mtu hujalisha mwisho wake utakuwaje. Hebu jiulize hapo ulipo una mpango gani wa maendeleo? Utasema labda sina mpango kwa sababu sina mtaji. Lakini kwa kawaida unatakiwa uanze kuwa na mpango halafu ndipo upate mtaji ila kwa sababu akili yako imelogwa ndio maana unasubiri upate mtaji ndio upange mpango.

Akili yako inapolazwa ndio wale tunaowaita usingizi wa kiroho ingawa unaona lakini umelala usingizi kwenye akili. Huu sio wakati wa kushangilia ametajirika ni wakati wa kuwaza ameupata wapi utajiri ule. Si wakati wa kushangilia ameshinda uongozi, ni wakati wa kuwaza ameupata wapi uongozi ule. Lazima turudishe akili zetu zote zilizoibiwa kwa jina la Yesu, ni wakati wa kuanza kuitumia akili yako ili kuinua familia yako,ni wakati wa kutumia akili tuliyopewa na Mungu kutimiza kusudi lake kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu

Ndani yako unahisi unaweza kufanya zaidi ya hapo, ni kweli ila kuna mahali wameitafuna akili yako na wamekuloga ili waitumie mahali. Yamkini akili yako inatumika kuzaa watoto wa kijini baharini lakini akili hiyohiyo ingetumika kuwafanya watu waokoke. Wanapoiiba akili yako wanakuvisha akili ya uoga na kuondoa ile akili ya ujasiri uliyoumbiwa. Kataa uoga ulionao kwa jina la Yesu kwa sababu hiyo sio asili yako.

MAOMBI:
Kwa jina la Yesu mtu yeyote aliyechukua akili yangu akanifunga na magonjwa ninaamuru rudisha akili yangu kwa jina la Yesu; akili ya biashara, akili ya kusimamia miradi, akili ya kujenga kanisa, akili za kusafiri rudisha kwa jina la Yesu. Umenijia kwa uchawi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, akili njooo kwa jina la Yesu.

Kwa jina la Yesu wale waliotafuna akili yangu ninawaamuru waitapike akili yangu kwa jina la Yesu . Akili yangu iliyofungiwa shimoni njoo kwa jina la Yesu, naishinda akili ya uoga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naamuru akili yangu njoo, akili ya biashara, akili ya ubunifu, akili ya fedha,njoo kwa jina la Yesu. Mtu yeyote anayetumia akili yangu naamuru achia akili yangu kwa jina la Yesu, akili ya kuanza biashara , akili ya kufanya kazi, akili ya kubuni njoo kwa jina la Yesu.

Napokonya akili kwa jina la Yesu, nakunyanganya akili yangu kwa jina la Yesu; uliyemeza akili yangu nakutapisha kwa jina la Yesu. Ewe mkurugenzi uliyemeza masomo yangu nakutapisha kwa jina la Yesu, ewe uliyemeza akili yangu ya ubunifu nakunyanganya kwa kwa jina la Yesu, akili ya kusafiri, akili ya kuongea, akili ya kutenda njoo kwa jina la Yesu. Akili iliyoko mapangoni, mashimoni, baharini njoo kwa jina la Yesu, akili ya miradi, akili ya kuanzisha makampuni, akili ya kumtumikia Mungu njoo kwa jina la Yesu. Rudisha akili yangu kwa jina la Yesu, akili inayotumiwa na majini kutengeneza bacteria na virusi wa magonjwa nashindana nanyi kwa jina la Yesu.

Akili ya kubuni miradi akili ya kuita miradi, akili ya kuota kazi njooo kwa jina la Yesu. Akili ya kujua cha kufanya , akili ya kujua cha kutenda njoo kwa jina la Yesu. Ninaifungua akili yangu kwa jina la Yesu, ninawashambulia mashetani wote na wachawi wote mnaoishikiila akili yangu kwa jina la Yesu, akili yangu inayotumika mahala popote ninairudisha kwa jina la Yesu. Naondoa akili za kishetani na magonjwa yote yaliyowekwa ndani yangu kwa jina la Yesu, vifungo vya akili ninavifungua kwa jina la Yesu.

Ameni.

Sunday, September 14, 2014

HAPPY BIRTHDAY ALINE VYUKA

Rumafrica inamshukuru sana mwenyezi Mungu kwa kukulinda na kukufanyia masapraizi ya kuona siku yako ya kipekee ambayo Mungu alipenda uje duniani. Mungu azidi kukulinda daima

Saturday, September 13, 2014

FROM SCOAN: HINDRANCE TO PRAYER!

The overcoming presence of God’s glory and the power of the Holy Ghost were unmistakably prevalent on Sunday as, in His infinite mercy, He filled The SCOAN with the anointing that brought healing and deliverance to the sick and afflicted, shattering chains and setting the captives free. The instant the man of God, Prophet T.B. Joshua, spoke the word of authority and commanded satan’s grip to loose, Heavens’ response was spontaneous as people caught the fire, fell under the anointing and vomited poisonous substances to signify the expulsion of darkness for light. Those who worshipped through Emmanuel TV and other various mediums, were as equally convicted by the living and piercing Word of God as those that were physically present at the Arena of Liberty as satan lost his hold on their lives and bowed out.

PROPHET T.B. JOSHUA

Mounting the pulpit, the man of God meticulously dwelled on the important issue of faith, outlining deep things that are a hindrance to prayer. Flipping to the book of Hebrews 4:3, he pinpointed freedom of the spirit as one such barrier, noting that when one’s spirit is free it becomes sensitive to the Spirit of God unlike when it is in a state of dullness, worry and anxiety.

He explained, “Even when you are in the presence of God, you are worried. It is due to the activity of the devil’s nature. Keep your heart from cares, worry, anxiety or concern because Christianity lies in the heart. When you pray over some matter and yet afterwards, you find yourself still worrying over it, still full of anxious concern, just as if you have never prayed at all, it is because your spirit is not free. When your spirit is not free, it can never be sensitive to the Spirit of God. It can never feel the Spirit of God. It can never be attracted to the Spirit of God.”

Delivering an insight to powerful and effective prayer, Prophet T.B. Joshua said prayer for any matter should be followed by an attitude of absolute trust in God that He is now working out the answer.

“You believe God will do it for you and He has been doing it for you. Why are you troubled, anxious and worried, then? Is it because you are afraid that He will not do it well? Christian faith demands that we truly rest in which the heart is free from worry, anxiety, depression, pressure and burdens, free from labour – that is Christian faith. For your heart to be free from worry, for your body to be free from labour, you must have faith in the finished work of our Lord, Jesus Christ, not faith in yourself. Faith is a gift from God”, he said before proceeding to minister prophecy to individuals and the world.

WISEMAN CHRISTOPHER

Earlier, Wise Man Christopher dispatched an encouraging message titled: No Competition In Destiny, saying, “The beauty in creation is that human beings long for eternity, yet they cannot understand what God has done from the beginning to the end. God allows everything to take place at their appointed time and season. We may not understand it, but it is this that constitutes the beauty in creation.”

TESTIMONIES
Where God’s anointing flows, testimonies are endless. Scores of people lined up to give their testimonies of what God has accomplished in their lives. We give you a selected few of the testimonies:

A LETTER TO JESUS STOPS BEDWETTING
Anthony Ochieng from Kenya and his mother, Mary Ochieng, came to share an astounding testimony of deliverance from bedwetting since birth.

The mother narrated the horrible situation the family had found themselves in as a result of her son’s affliction. They thought that it would be a temporary problem that would fade with age but instead of the bedwetting to reduce, it became worse. “He gave up on life at an early age”, she explained, adding that he would wet himself anywhere he was, including at school or in the car. He would force himself to stay awake at night and wait in an attempt to avoid waking up soaked but each night ended in disappointment.
ANTHONY OCHIENG & MOTHER

Because of the bullying he was receiving at school, his parents moved him to another school with fewer students but that didn’t help either. The teasing continued and, as a result, Anthony became bitter, violent and rude, fighting every day. Mrs Ochieng would always be called to come and get her son as the teachers could not handle him. He was sent out from school and Mary found another one for him. In the third school, he got so bad that he started fighting the teachers. It was a sad day indeed when the headteacher called her to the office declaring that she should withdraw Anthony from the school and that they didn’t want her money. They also refused to issue a letter to enable them to apply for another school for Anthony.

One day, Anthony called his brother and told him that if his bedwetting did not stop, he was going to jump off the roof and end his life. His father and mother decided to give themselves to prayer. A short time later, a friend called her from the USA and asked if she knew T.B. Joshua. She had not but began to search on the internet and watch videos of the ministry of Prophet T.B. Joshua. She later installed Emmanuel TV in the house. One day, she was watching and a lady was giving testimony concerning deliverance from bedwetting. She instantly called Anthony to come and watch and told him by faith, “Ours must be over today!” Anthony on his own responded by getting a pen and paper and writing a letter: “Dear Jesus, God of T.B. Joshua, please help me to stop bedwetting and be a good boy”. He then placed the letter on the screen of Emmanuel TV and held it there until the man of God had finished praying. A few minutes later, he felt tired and went to bed. The next morning, to his mother’s shock and surprise, he came out and told her that the bed was not wet.

A curse of 15 years had been broken in a moment. Within a few months, Anthony returned to school and is now doing well. The affliction of bedwetting is only a memory and the rage and bitterness have completely disappeared.

Immaculately dressed, Anthony advised all viewers that they can receive their freedom just by watching Emmanuel TV and having faith in the name of Jesus.

GOD RESTORED MY GUTTED LIFE!
Successfully running a thriving spare parts business in Cameroon, Chief Kenneth Chukwuma was an undisputable guru in his trade for over 26 years when one day the devil hit. A raging fire burnt down the shop and consumed everything he had laboured for, reducing to ashes property worth a whopping 350million naira. Shocked and himself equally gutted, he toyed with the idea of committing suicide as life no longer mattered to him.

CHIEF KENNETH CHUKWUMA

On advice from his friend, he came to The SCOAN to seek the face of God. It was to mark the rebirth of his fortunes. The man of God, Prophet T.B. Joshua, blessed him with the Anointing Water and advised him to minister it, in Jesus’ name, in the same shop that was now in rubbles. He prayed and asked God to restore him. Not long after, people who owed him money, started to pay back and he soon relaunched his business. To God be the glory, he now boasts of more than what the fire had destroyed. He also managed to build a magnificent residence in Cameroon where he has also now been appointed President of Nigerians living in Northern Cameroon. He can once again call himself a successful man.

He advised: “Trust God because he is the ultimate.”

PROPELLED TO ACADEMIC EXCELLENCE

INNOCENT

Mr Innocent who lives and studied in Ukraine, came to share what God has done in his life. He came to The SCOAN in 2002 due to the career setback he had been facing. He had previously won an award for his educational ability but despite this, he could not move forward in his education. He went to three different educational institutions but did not gain admission to the courses he chose. He became confused and didn’t know what to do. After his visit to The SCOAN, he had a dream in which he saw Prophet T.B. Joshua talking to him and discussing many things. When he woke up, he remembered ‘Engineering’. So he started to look for a course in Engineering. He found a course in Ukraine and applied for the national university. He was accepted and God made a way for him to travel and start the course in Ukraine. As he started, his grades would range from a couple of A’s and B’s then all else would be C’s; for him to pass that would not do. He started watching Emmanuel TV through the internet and praying along with Prophet T.B. Joshua. His grades began to improve and throughout his third year he got straight A’s. He was awarded with a certificate for best student of the year and got a GPA of 5 out of 5. Needless to say, he achieved a first class certificate in telecommunications engineering. An educational turnaround indeed!

HOW THE SPIRIT OF LUST RAVAGED MY LIFE

Miss Kehinde Afolabi traced her pitiable life story to when she was only two years old. She had been sexually abused and unbeknown to her, an evil spirit of lust that would torment her for many years, had entered her. At age 15, she discovered she had a chronic lust for men and every man she wanted, she got. In a day, she would sleep with up to seven men purely for satisfaction. She had no control over herself, sleeping in guest houses with all sorts of men older than her. Later, she decided to travel to South Africa, hoping to eke out a new life. It only got worse. Sad to say, every man she slept with would eventually abuse and kick her out of his house. Inevitably she was introduced to prostitution which entailed the same lifestyle she had been living but included cash this time. The word love never existed in her life and she went to do abortions a number of times.


KEHINDE AFOLABI

Last month, she encountered a man on the internet whom she befriended and agreed to marry. Lured to the idea of finally settling down, she returned to Nigeria where a nightmare was sadly waiting for her. The man was not who he said he was but a fraudster who simply abused her, snatched all the money she had raised while prostituting in South Africa and kicked her out. Stranded, she went back to prostitution.

Last week, she resolved to go back to her old life in South Africa when at the airport, she met a multitude of people from South Africa coming to The SCOAN. She was astounded because she had always regarded the man of God, Prophet T.B. Joshua, in negative light. As God would have it, the moment she landed in South Africa, she was deported. Her next destination, as it were, was to be the same place she had stayed away from due to false rumours. In search of divine help and left with no options, she swallowed her pride and came to The SCOAN. During the ministration of the New Anointing Water, the evil spirit inside of her was exposed and forced to confess all the atrocities it had caused her. Delivered and declared free in the name of Jesus Christ, she came to express how her life had finally changed and how she no longer lusts for men. All she wanted now, she said, was to take care of her six year-old twins she, by the grace of God, had not been able to abort. She advised parents to properly take care of their children and make sure they are indeed in school. “Many children are prostituting and not in school as they make you believe,” she warned.

WEDDING RING RETURNED, MARITAL BLISS RESTORED

Strange addictions and experiences tormented the life of Kenyan national, Joseph Muthee Mukindia. All seemed well and sweet before marriage but after the ceremony, each time he looked at his wife, he was disgusted. He no longer saw her as beautiful and gave every excuse in the world not to meet with her. He heard a voice telling him to remove his wedding ring and as soon as he did, this signaled the death of all affection between them.


JOSEPH MUTHEE MUKINDIA
Soon, they were sleeping in separate rooms and Mr Mukindia kept praying that one day his wife would be tired and leave the matrimonial home. Whenever friends or colleagues asked if he was married, he would be angry. In social gatherings, he would move with single people. Something within him felt that it was right for him to be a single man. All the while, his wife was silently praying and fasting, believing that their situation could turn around. In six years of marriage, they had not met as husband and wife. Nobody knew this. Those who knew them were just asking where the fruit of the marriage was.

While discussing the issue, he prompted his wife that it would be better for both if she would just leave. But she insisted, saying that even if he could not perform, that should not be a reason for her to abandon him. He became frustrated with her stubbornness to stay! While all this was going on, the same evil spirit that wanted separation was evoking a strange addiction within Mr Mukindia. He developed a craving to eat his fingers. After eating his dirty nails, he would proceed to sink his teeth into each of his fingers, one by one. Once he had brought blood from a finger and felt satisfied by the taste, he would move to the next finger and bring out blood from it. This became a daily habit. As if that was not enough, he kept on getting sick with various bacterial stomach infections plaguing him every moment. He became lean and weak.

Apart from that, his wife had become tired. She sent him a text, telling him that she had prayed and fasted but was now ready to give up, declaring her intention to leave the marriage. A friend then encouraged him to watch Emmanuel TV and helped him install it in his home. As he began to watch, the heaviness within him was lifted and his hope became alive. He prayed with the man of God while touching the screen and that horrible addiction was gone in a moment. Incredibly grateful to God, he decided to visit The SCOAN in December 2013, believing for further deliverance and breakthrough. Just as he had believed, while at The SCOAN, he received what he had prayed for. Prophet T.B. Joshua while at the Prayer Line gave him a word of prophecy, telling him that there was crisis in his home and that his wife had threatened to leave him. He confirmed the prophecy and received his deliverance instantly. As he returned home, he called his wife who excitedly responded that she had watched the prophecy, over 5000km away in Kenya. The love returned between them and the affection was completely restored. The voice of confusion was gone and in its place a voice of peace came and told him to look for his wedding ring and put it back on. He did this and within a very short time, his wife informed him that she was pregnant. Not only that, he started having awesome breakthrough in his business after the prophecy and deliverance.

His advice was to all married couples: “You are because I am and I am because you are. Where you are weak, I am strong and where I am weak, you are strong. Divorce is not the solution. Deliverance is the answer!”

SHAMEFUL SACRIFICE EXPOSED

Last week, the man of God, Prophet T.B. Joshua prophesied that there was someone in the congregation whom a friend had deceived to do a money ritual. A young man, John Otoera confirmed the prophecy. He confessed that a friend had told him that he knew someone very powerful who could help them to get rich. Intrigued, he decided to follow his friend to meet the powerful man. When they got there, the man asked him if ‘he was ready’ to which John replied, “Yes”, not knowing what this really meant. He was told he needed to pay something. They returned later to the place and the man became more specific, telling him that he needed to give his mum. He had prepared a cloth which John was supposed to place on his mum’s bed and call her name three times after she had slept on the bed and that would be the end of her. John left without the cloth, his conscience disturbing him as he could not imagine sacrificing his dear mother.


JOHN OTOERA & EMPLOYER

Life after that became a living nightmare. He started having horrible dreams of threats and attacks. His friend kept calling him asking what was wrong with him and he could not concentrate on anything. After the Spirit of God located him at The SCOAN and he confessed, John felt peace and calmness. Now, he can sleep peacefully and his friend no longer calls him. He thanked God for His mercy and favour upon his life. Prince Daniel Aiewekhoe, John’s employer was equally in the church when the prophecy was given. He joined John to thank God, testifying that John is evidently a changed man since the prophecy and deliverance.

URGE FOR ANIMALS STUBBED OUT

Bestiality can be as pervasive as it is beastly and Mr Bitrus learned it the hard way. It all started way back when he was a very young boy. When everyone in his household had gone to the market on a market day, he would be the one to stay and take care of the home. One such day, home alone, he saw a duck fowl and an evil thought crossed his mind to make love with it. Since that time, nothing attracted him more than animals. The urge was so severe that it ruined his life; it gave him the spirit of lust and was jumping from one woman to another. So chronic was the urge that a point came when he considered marriage as a solution. It was never to be and he ended up leaving one marriage after another until he married his current third wife. After some time, he told her to leave and proposed to marry a fourth wife.


MR. BITRUS & FAMILY

He eventually decided to come to the Arena of Liberty. By God’s infinite mercy, the man of God, Prophet T.B. Joshua prophesied about a man in the congregation who satisfied himself by sleeping with animals. Shocked that his long-kept secret had been exposed, he walked to the altar to confirm the prophecy. The man of God further prophesied that Mr Bitrus also had a son suffering from the same affliction. The prophecy was welcomed by cries of desperation from his wife who confirmed everything the man of God had said to be true. Both he and his wife received their deliverance. His son was also called from the village where he had been living and received his freedom from the appalling evil spirit.

The service closed with the ministration of the New Anointing Water for all who were present both inside the church and outside in the overflow canopies during which many more souls were saved!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...